Zachráňte lesy – Konope na polia

Všetko je zlé, iba konope je dobré? S výpoveďami takéhoto druhu sa môžeme stretnúť všade, predovšetkým na drogovej scéne. Možno je takéto zmýšľanie iba akýmsi zaslepením, resp. želaním, aké by sme chceli mať. Konope nám môže byť určité nápomocné, aby sme zvrátili to zlé. Ale možno je to niečo podobné ako s bojom proti hladu. Je to potrebné, pretože na planéte existuje mnoho ľudí a o 50 rokov ich bude ešte viac. Vyprodukovať viac potravín alebo tieto lepším spôsobom prerozdeliť pomôže iba v tejto chvíli, musíme však urobiť toho omnoho viac, aby náš dnešný svet aj o 50 rokov fungoval!

Inak to nie je ani s konope: Musí sa toho zmeniť oveľa viac, ako namiesto bavlny alebo stromov vypestovať konope. Toto by malo byť každému jasné.

Zachráňte lesy, konope na polia je iba rozhodujúcim stavebným kameňom pre záchranu sveta a to prostredníctvom lepšej celulózy!

bonope2Celulóza  Konope zachráni lesy!

Tak jednoducho

Existujú dokonca i staršie výpovede, ktoré tvrdia, že sa na rovnakej ploche 4,1-krát získa viac papiera s konope ako pri rýchlo rastúcich lesoch – údajne podľa štúdie US  vlády z roku 1916, toľkoto nám prezradí google. Navyše zber konope sa koná každoročne, lesy rastú až desiatky rokov. Sčasti sa vynoria aj také výpovede, že pri totožnej rozlohe sa získa 120-krát viac papiera ako prostredníctvom rýchlo rastúceho lesa. Tieto výpovede sú zjavne nepravdivé a nechajú sa ľahko objasniť: Rýchlo rastúci les potrebuje 30 rokov a 4,1ha pre rovnaké množstvo buničiny ako konope, toľkoto štúdia z roku 1916. Výpočet: 30 x 4 = 120 Ako by vyzeral rastúci les po 30 rokoch? Strom na strome a to 20 metrov vysoký alebo ešte vyšší. V prestupnom roku má konope štvornásobný výnos celulózy? Nepredstaviteľné!

Kto tento výpočet rozšíril ako prvý, to tu zverejniť nemôžeme, ale odvtedy sa toto zjavne nesprávne tvrdenie rozširuje ďalej a je tým nájdeným pokrmom pre všetkých kritikov konope: Ak toto neplatí, tak už nič neplatí.“ Doplniť to môžeme výpoveďou, že papier z konope sa nechá častejšie recyklovať. Tieto čísla by mali byť objektívnejšie chápané. Na jednej strane sa tu kalkuluje, že v roku, keď sa rúbe les je vyšší výnos, ale v prepočte na všetky roky je to ca. 80% menej. Existujú rýchlo rastúce stromy a v súčasnosti ešte rýchlejšie rastúca génová technika – stromy. Tieto skoršie čísla sú preto nie celkom aktuálne. Zachrániť lesy, konope na polia? V každom prípade!!Aj keby bol výnos prostredníctvom vyššieho množstva úrody a častejšieho recyklovania ,,iba“ päťnásobok z rovnakej plochy, tak by sa dalo konope ako plodná rastlina celulózy s nižšími nákladmi vypestovať, chránila by taktiež pôdy a nie ich vyčerpať ako napríklad génová technika – stromy, z ktorých vyplývajú i ďalšie nebezpečenstvá. Konope môžeme spracovať ekologicky, konopný papier vydrží niekoľko stoviek rokov dlhšie a táto rastlina sa môže v tom istom roku zozbierať.

Pri spracovaní by táto plodná rastlina mohla byť cenná, ale s určitosťou dnes môžeme povedať, že prostredníctvom dnešnej techniky a strojov nerobí veľký rozdiel množstvo vyprodukovaného konope a s častým recyklovaním a ročným zberom sa i peniaze hospodária lepšie. Nie dnes pracovať a 30 rokov, ale iba 100 dní čakať! Rýchlym riešením je, povedať, zachráňte lesy, konope na polia.  I keď konope rastie všade tam, kde vôbec niečo rastie, nerastie všade alebo nemôžeme všade obhospodarovať polia. Na horských svahoch, v neúrodných regiónoch a na ťažkých priestranstvách sa lepšie kultivuje pravdepodobne les. Ten by mal ale slúžiť na spracovanie masívneho dreva a nie na celulózu.

bonope3

Buničina strom je tu na zváženie

Výhody iných rastlín na výrobu papiera

Kedysi dávno sa spracovávalo masívne drevo, potom i kompozitné drevo. V súčasnosti sa ale veľa dreva spracováva na celulózu alebo piliny. Robustné pevné telo sa rozmrví, aby mohlo byť kompletne využité a aby bolo i v každom tvare. To znamená: Masívne drevo sa stalo kvôli cene a pevnosti  nezvyčajným. Ak ide o najmenšie častice, tak je konope dobre alebo priam lepšie: Kompozitné panely z konope sú ľahšie a stabilnejšie ako tie z dreva a práve pri transporte môžeme ušetriť mnoho paliva.

Nový trend sa nazýva 3D tlačiareň. Tá pracuje s pastou, ktorá ich navrství. Tu môže konope ako rastlina určená na celulózu držať v každom prípade pri dreve. Ak sa z konope získa celulóza horné cm za zozbierajú oddelene, môžeme paralelne získať ešte semená alebo účinné látky kvetov. Ďalej pozostáva konopné steblo z vláken a z pazderia. Aj to by sa dalo zhodnotiť.

Ani pri dreve sa hmotnosť nespracováva 1 ku 1 na papier, pretože relevantná je iba zahrnutá celulóza.

Výhody konope ako rastliny na výrobu papiera

Konope rastie priam všade, šetrí zem, nepotrebuje skoro žiadnu starostlivosť, vystačia mu stredné dózy hnojiva a nepotrebuje žiadne postreky. Dokonca v chladnejších stupňoch zemepisnej šírky môžeme u konope docieliť druhú úrodu. Ak zasadíme plod, ktorý sa zozbiera skoro v roku, môžeme ešte vždy zasadiť konope ako rastlinu na výrobu papiera, ktorá pravdepodobne s nedostatkom času neprinesie rovnaké výsledky úrody.

Tak či tak sa vypestuje tzv. ,,zelené hnojivo“, aby sa v pôde vytvorila najúrodnejšia pôda humus a aby sa táto pôda nerozniesla prostredníctvom vetra a dažďa. Aj keď je konope zozbierané a spracované, plní svoj účel. V každom prípade zlepšuje konope kvalitu pôdy, i keď je zozbierané a spracované na účel výroby papiera. Zachráňte lesy, konope na polia! Dá sa pracovať flexibilne a z rozlohy môžeme získať viac ako iba konope!