Čo sa dá vyprodukovať z konope?

gonopis1

Konope, univerzálna surovina

Z konope sa dá vyrobiť skoro všetko, a je vhodné na výrobu viac ako 50.000 produktov, iní sú zase toho názoru, že z konope je možné vyrobiť minimálne 20.000 produktov. Popri potravinárskych látkach a medikamentoch ide o kozmetiku, potraviny, krmivo, stavebné materiály, suroviny, farby, textílie, umelé hmoty a omnoho viac.

 

Pritom konope disponuje v mnohých oblastiach podstatnými výhodami: ľahké panely v nákladnej sfére spotrebujú menej energie pre svoj chod. Textílie z konopných vláken sú šetrnejšie pre človeka a prírodu. Potraviny z konope sú zdravšie. Lieky z konope sú menej pochybné a často účinnejšie. Konopný papier spotrebuje menej pestovateľskej plochy a môže byť častejšie recyklovateľný. Konopné krmivo je dobré pre zvieratá. Konope ako omamná marihuana pôsobí pokojne a je menej škodlivé pre zdravie. Konope zlepšuje pôdy, potrebuje menej vody, nepotrebuje pesticídy a priam žiadne hnojivo. Konope môžete vypestovať všade, kde je možná orba. Konope je ekologickejšie, zdravšie, jemnejšie, stabilnejšie a môže nahradiť ropu. Ide o rastlinu, ktorá si od slnka prijíma extrémne využiteľnú biomasu a preto je konope tou rastlinou, bez ktorého by sa Green Deal nevydaril.

 

 „Čo môžeme vyrobiť z konope“ je nesprávne položenou otázkou, správne znenie otázky by znelo: „Čo nevieme z konope vyrobiť?“ Dať na túto otázku presnú odpoveď, bude ťažké.

gonopis3

Vyrobené z konope: konopný čaj

Prečo sa pestuje tak málo konope, keď môžeme z neho vyrobiť skoro všetko?

Verejnosti bolo oznámené, že konope sa musí zakázať, aby bola chránená mládež. Je potrebné sa vyhnúť škodám spoločnosti. Toto nie sú tie pravé dôvody zákazu, ale tie dôvody, ktoré boli niekým predsunuté. Určite existovali nejaké opodstatnené dôvody, zakázať konope v čase, kedy sa práve rozvinuli  priemyselné stroje pre spracovanie konope.

Mimochodom: Zákazy o konope nechránia mládež, ale sú tou pravou škodou pre spoločnosť! 

Bavlna bola preto objavená a spriemyselnená, pretože sa dá lepšie mechanicky spracovať. Pre životné prostredie je ale veľmi škodlivá a preto je škodlivá i pre samotného človeka. Pred objavením bavlny bolo práve konope tou najvýznamnejšou textilnou vlákninou, a aj s objavením bavlny hralo konope vždy rozhodujúcu úlohu, a to nielen pre plavbu plachtovou loďou. Vďaka bavlne sa konope akoby vytratilo, pretože sa ťažko spracovávalo. Konope bolo mimochodom i východiskovou látkou na výrobu papiera.

Keď konečne boli vyvinuté nové priemyselné stroje pre spracovanie konope, vznikol i farmaceutický priemysel a ropný priemysel, ako i Randolph Hearst, ktorý ako známy vydavateľ novín, vlastnil veľké lesné porasty.

Zároveň začal byť v USA opäť povolený alkohol  a úrad trestného stíhania musel hľadať nové úlohy. Iba čistou náhodou mal H. Anslinger ako ich vedúci skutočnú fóbiu z konope, keďže ako dieťa bol ním  predávkovaný.

Takto ozaj všetko do seba pasovalo, presne ako sa pojem ,,Marihuana fajčenie“ pripisovalo farebným, Latino a Jazz hudobníkom, ktorý sa masívne zužoval. Biely obyvatelia spočiatku nevedeli, že pod názvom marihuana sa myslí konope a tento bol zakázaný. Najprv platil zákaz v USA, a v niektorých iných krajinách a potom cez UN zmluvu prakticky na celom svete. V súčasnosti sa Marijuana, v nemčine Marihuana, ako parafráza pre opojné konopné rastliny opäť v mnohých krajinách legalizovalo. V mnohých krajinách a regiónoch nie je pestovanie technického konope povolené alebo je možné iba pod podmienkou.

To sú minimálne tie dôvody, prečo by sme konopný zákaz, i keď sa mnoho veci produkuje z konope, vyzdvihli za všeobecne a spoločensky dôležité.

gonopis2

Vyrobené z konope: kozmetika

Produkt vyrobený z konope: Zakúpiť si?

Ak ide o legálne konopné výrobky, tak často i o produkt, ktorý používa iba určitý okruh zákazníkov. Predovšetkým u staršej generácii sa na tvrdenie, že sa vždy pestuje viac technického konope, stavia otázka: ,,Čo chcú títo s tým celým omamným jedom?“ Od začiatku zákazu to malo určitý účel, a to, už viac nerozlišovať medzi potentným a nepotentným konope. Konopná rastlina mala byť po celom svete vykynožená!

Taktiež sa v týchto kruhoch nerozlišuje medzi marihuanou, kokaínom, heroínom, MDMA, LSD alebo medzi inými substanciami: To všetko sú drogy, všetko je rovnaké a to všetko neplatí pre alkohol a tabak, pretože tie nie sú zakázané, takto to dáva logika.

V jednom bode však majú tieto kruhy pravdu: Prostredníctvom zákazu je nebezpečenstvo väčšie.

Preto by toto všetko malo zostať zakázaným, a to preto, aby sa naša pravda potvrdila a aby ,,sme pred tými ostatnými“ vedeli ďalej postupovať, čo si zaslúžime aspoň z úcty k samým sebe. Samozrejme na náklady tých iných. (A to už niekoľko tisícročí známa mentalita: My všetci spolu, proti tým ostatným!)

To všetko vedie k tomu, že technické konope v BMW a Mercedese sa zrovna spracováva ako lepšia surovina, v zásielkovom obchode alebo v predajni slúži ako textilný produkt, potravina, kozmetika, alebo ako stavebný materiál, ktoré sú často ešte oveľa drahšie ako bežné produkty. Aj tak by sme mali vždy a opäť siahnuť po konopných produktoch a zakúpiť si ich, aby sme vyzdvihli  práve v tých kruhoch lepšie a zdravšie riešenie konopnej rastliny, a potom sa stane konope i lacnejšou variantnou.