Jeden joint za večer nevylieči žiadnu rakovinu

Iba pri správnom užívaní dokáže marihuana vyliečiť rakovinu

Pre Insidrov je už dlhodobo známe, že konope nesie so sebou tú silu, aby vyliečilo rakovinu. Mnoho ľudí o tom číta v novinách alebo je to propagované v médiách. Nie každý pacient dokáže byť vyliečený prostredníctvom konope a pri niektorých druhoch rakoviny to priam súri, začať s terapiou, pretože to inak môže skončiť neodvratne smrťou. Konope dokáže vyliečiť rakovinu, ale joint na večer však nie.

Mnohí však o tom nevedia, že toto potentné konope musí byť bezpodmienečne správne aplikované. Jeden joint na večer by nevyliečil jedného, ale urobil by rakovinu iba znesiteľnejšou. Avšak tento joint na večer dokázal mnohým pacientom ich chemoterapie prekonať. Kto sa počas týchto týždňov cíti zle, že nedokáže pomyslieť ani len na jedlo, má predsa len horšie šance na prežitie, ako ten, ktorí dokáže vďaka jointu na večer opäť jesť.

 

Existuje niekoľko variant rakovín

Rakovina je kolektívum preto, že sa zmutované bunky v tele jednoducho rozšíria. Zdravé bunky majú naprogramovanú nekrózu (teda kedy dochádza k odumretiu buniek) a tieto sa sami od seba zničia. Ide o apoptózu. Táto je potrebné, keďže bunky starnú a preto musí zostať miesto pre tvorbu nových buniek. Pri rakovinových bunkách to ale tak nefunguje. Ona neodumiera, ale podáva svoje defekty na základe delenia buniek novým bunkám. Vzniká tzv. spleť rakovinových buniek, ktorá môže vyústiť až do metastáz, teda do celého tela. Vtedy hovoríme nielen o rakovine telesných tkanív, ale o rakovine krvi (leukémii) alebo rakoviny kože. Tento problém sa nachádza na každom mieste v telesných tkanivách, vo vnútri tela. Aby sme túto rakovinu porazili, nemôžeme jeden joint večer fajčiť a na druhý deň bude všetko v poriadku. Tohto názoru sú mnohí, že to takto funguje.

 

Canabinoidy THC a CBD z konopnej rastliny sa navzájom dopĺňajú a pri liečení rakoviny by mali byť bezpodmienečne kombinované. Ostatné canabinoidy, nachádzajúce sa v konopnej rastline, môžu účinok ešte posilniť, preto jeden druh marihuany so stredne vysokým THC a vysokým CBD a spolu so všetkými ostatnými canabinoidmi budú najlepšie pôsobiť. Alebo extrakt z tejto rastliny, aby sme pracovali ešte s vyššou koncentráciou. I keď i v tomto prípade, môže ísť iba o veľmi zbežnú výpoveď. Tieto canabinoidy sa nachádzajú v kvetoch marihuany alebo extraktu ako časť neefektívneho prípravného štádia, ktorá až pri 20 minútovom zohriatí, s cirka 80° Celzius dokáže byť konvertovaná na canabinoidy. Aká doba a teplota sú najoptimálnejšie, to sa presne nevie a odlišuje sa to aj od rastliny k rastline. Minimálne účinné THC ( nie jeho predstupeň THCA) sa enormne rýchlo prostredníctvom účinku kyslíka odbúrava, preto by sme mali materiál po ohreve buď spotrebovať alebo zatieniť ho pred účinkom vzduchu. Kto si dá jeden joint na večer, ohrieva svoje canabinoidy iba niekoľko sekúnd s ďaleko vyššou teplotou. Aj toto stačí pre konvertovanie. Ale tento joint na večer nevylieči rakovinu, ale urobí rakovinu ľahšie znesiteľnou.

 

Konvertovanie cez pečeň na 11-OH-Delta-9-THC

Pri rakovine, ktorá sa nachádza v tele, by sme mali konzumovať Cannabinoidy s dostatkom tukov, pretože nie sú rozpustné vo vode, ale v tukoch a iba tak môžu byť prijímané prostredníctvom trávenia. Tieto canabionidy prechádzajú pečeňou a sčasti sa odbúravajú. Sčasti sa premenia na zlúčeniny, ktoré sú veľmi potentné. Nie je to Delta-9-THC, ale 11-OH-Delta-9-THC ale ide o 11-Hydroxy-Metabolit z Delty 9 THC. A táto zlúčenina sa preto uvádza na trh ako hromadne vyrobený liečivý prípravok s názvom Dronabinol. Toto liečivo by sme mohli užiť i pod jazyk alebo ako čapík, v konečnom dôsledku i s odparovačom. Avšak s jointom na večer budú canobinoidy pre telo inak užitočné, pretože budeme prijímať do tela Delta-9-THC. Pri mnohých chorobách by to nebolo žiadne negatívum a pre všetkých, ktorí nechcú fajčiť alebo inhalovať, by mohlo byť rektálne použitie príslušných konopných preparátov znamenať účinnú formu aplikácie.

 

Avšak príjem cez pečeň je pravdepodobne dôležitým faktorom, aby sme rakovinu v tele porazili. Kto naproti tomu trpí rakovinou kože, ten by mal získať extrakt a ihneď na mieste rakoviny kože naniesť a nechať na niekoľko hodín pôsobiť. Existujú i pokusy, kde prostredníctvom kanýl sa zaviedli cananinody priamo do nádoru v tele, ktorý sa vyvinul späť. Vyplýva to však aj z koncentrácie účinných látok priamo na rakovine a kto má samostatné nádory, bola by tento variant lepšou alternatívou. Preto ten, kto chce skutočne svoju rakovinu v tele vyliečiť pomocou konope, ten bude potrebovať vyššiu koncentráciu účinných látok a stane sa veľmi ,,mäkkým“. Samotný joint na večer by nič nepriniesol účinok, i keby canabinoidy v správnom zlúčení prešli krvným obehom. Tu sú potrebné žiaľ koncentrácie, ktoré viac nie sú príjemné. Ale toto konope nebude zaťažovať orgány a nespôsobí žiadne škody na zdraví. V ojedinelých prípadoch bude pacient nielen v opojení ale bude i fyzicky trpieť. Samozrejme, že súkromný život a predovšetkým zamestnanie zostanú v úzadí. Takto by sa to však prejavilo i pri neliečenej rakovine alebo chemoterapii.

dds

Jeden joint večer ešte rakovinu nevylieči

Joint od večera?

V súčasnosti je konopná medicína ohniskom výskumu. Pred zákazom konzumácie konope sa neskúmalo všetko tak intenzívne, pracovalo sa s empirickými hodnotami, teda dôraz sa kládol na skúsenosti. Počas zákazov ohľadne konope už sa neskúmalo viac tak objektívne, pretože sa na konope zanevrelo. Preto až dnes môžeme hovoriť o objektívnom výskume. Čo však ešte chýba je záujem a peniaze, aby sme si mohli dovoliť nákladný výskum alebo tiež prácu s informáciami. Mnoho o tom vedia Insidri, tzv. zasvätené osoby, čo ošetrujúci lekári naopak- nič. Toto poznanie je ale potrebné v školskej medicíne ako výsledok fundovaného výskumu konopných liečiv. Vzhľadom k tomu sa spustili rôzne medzinárodné projekty pre rozšírenie poznatkov o konope. V súčasnosti majú skúsení medici alebo skúsení pacienti dobrý dôvod k tomu, aby sa školská medicína kombinovala s konope. Kto použije obe kombinované možnosti, dosiahne najlepšie šance k tomu, aby svoju rakovinu prekonal. Jeden joint večer to urobí iba príjemnejším. Ale i to by zvýšilo výhľady k vyliečeniu, vzhľadom k tomu, že rakovina je otázkou svojej vlastnej vôle. Kto ju lepšie znesie, skôr ju aj porazí.