Izolačné látky z konope

Produkty z konope, ktoré sa dnes využívajú pri stavbe domu disponujú viacerými pozitívami a sú pre životné prostredie priaznivé a ekologicky hodnotné. Konopná rastlina je veľmi robustná rastlina, ktorá rýchlo dokáže vyrásť a tak za dobrých podmienok i dorásť, bez toho aby sme použili nejaké iné zdroje. Pri pestovaní konope nie je potrebné devastačné hospodárenie v prírode, a tak dokážeme vyrobiť z tejto konopnej rastliny zaujímavé produkty, ktoré sa dajú mnohostranne využiť.   

Izolačné materiály, ktoré sú vyrobené z konopných vláken, a ktoré sa využívajú pri stavbe domu, disponujú presne takými vlastnosťami, ktoré často pri ostatných stavebných materiáloch chýbajú.

Veľké plusové body s konopnou izoláciou

Izolačné materiály z konope disponujú výbornými vlastnosťami, najmä proti chladu, teplu a prenosu zvuku. Dôležitou funkciou konopných produktov pre stavbu domu je odolnosť voči vlhkosti, ktorá dlhodobo chráni stavbu stien a striech, a tým prináša mnoho pozitív. Táto vlastnosť vzniká prostredníctvom otvorených pórov bunkovej štruktúry konopných vláken, ktorá absorbuje vlhkosť a ktorá počas procesu sušenia sa opäť objaví späť. Rozhodujúcim efektom je veľmi zdravá a príjemná izbová klíma v miestnostiach, ktoré sú vybavené konopnými surovinami.

 

K tomu sa pridá ešte prírodná rezistencia proti škodcom ako i k zabráneniu plesní, pretože surovina konope neponúka žiadnu živnú pôdu. Ďalšia skutočnosť, ktorá je zaujímavá pre výstavbu objektov, je výnimočný izolačný účinok stavebných materiálov, ktoré boli vyrobené z konope alebo konopného prášku.

Sumár sumárov sú to výhody, ktoré boli vždy výraznejšie rozpoznané a ktoré sú v budúcnosti silnejšie využívané predovšetkým pri budovaní domov a objektov. Konopná izolácia znamená prírodnú izoláciu z dorastajúcich surovín. Konope je preto organickou surovinou, ktorá je spracovaná najprv na konopnú slamu a z ich vláken sa následne produkujú izolačné rohožky.

 

K tomu môže byť integrovaná aj prirodzená protipožiarna ochrana. Možnosti s konope izolovať nie sú obmedzené na tvar izolačných rohožiek, ale existujú i tzv. latačné vlny, s ktorými môžete uzatvoriť štrbiny, a ktoré ponúkajú mnohonásobné oblasti využitia izolačnej látky konope. Konopná látacia vlna (vata) sa ľahšie spracováva a mala by byť súčasťou každého stavbára. Často sa stáva pri použití minerálnej vlny alebo sklenej vlny, že osoby na stavbe dostanú alergickú reakciu na koži.

izolant

Oblasti využitia konopného izolačného materiálu

Pri stavbe domu existuje niekoľko možností použiť izolačné dosky na rozličných miestach. Pri stavbe striech sa tieto izolačné dosky aplikujú pre izoláciu spodnej alebo medziľahlej krokvy. V súvislosti s vnútornou izoláciou môžeme izolovať stropy, podlahy s konopnými izolačnými doskami a predovšetkým profitovať z izolácie proti kročajovému hluku. Pri výstavbe drevených rámov alebo výstavbe drevených dosiek môžeme konopnú izoláciu použiť pri izolácii stien a fasád, ale samozrejme aj pri iných priečkach v interiéri domu.