100% Legálne

Konope nie je vždy konope.

Konope patrí k najstarším a rôznorodým úžitkovým rastlinám ľudstva. Konope bolo viac ako šesť tisícročí ekonomicky dôležitým dodávateľom pre vlákna, potraviny a medicínu.

Na základe hospodárskych záujmov došlo v 20. storočí, vďaka politickej pomoci, skoro k celosvetovému zákazu pestovania konope, ktorý trval až do konca 90-tych rokov. V Rakúsku je pestovanie, spracovanie a predaj priemyselného konope a priemyselných konopných produktov legálne. My spracovávame výlučne EU certifikované BIO-konope pre priemyselné účely. Psychoaktívna a v mnohých krajinách zakázaná zložka THC bola vyšľachtená z týchto druhov. Naše produkty podliehajú opakovaným prísnym kontrolám a garantovane obsahujú, ako je to zákonom dané, niečo pod 0,2% tejto zložky.